Prelijevanje


Za fondant, preljeve (glazure) od džema (kuvertire) i čokolade.

  • Visina spremnika slapa je podesiva
  • Podesiva brzina trake
  • Snažna pumpa sa reguliranim brojem okretaja
  • Blok za grijanje pomoću suhe topline
  • Planiramo i konstruiramo za svaku primjenu uzimajući
    u obzir posebne potrebe i zadatke naših kupaca